Win9x: Ağa Göz Atmak (Browse) Yazdır
Salı, 05 Eylül 2006 17:12

Netwokünüze "Network Neighborhood" kullanarak göz attığınızda,   üzerindeki herhangi bir kaynağını paylaştırmış olan tüm sistemler gözükür. Ancak bazen bu şekildeki tüm sistemler görüntülenmez. Görüntülenmeyen makina kapalı ise bu normaldir, ancak onu açsanız bile hala göremiyor olabilirsiniz.

 

 Bazen de  networkün tamamına göz atamazsınız ve aşağıdaki can sıkıcı mesajla karşılaşırsınız:


1) Önce

  
 

Network Neighborhood (ağ komşularım) , içerisinde diğer bilgisayarları ve üzerlerindeki kaynakları görebilmek için

MUTLAKA LOGIN OLMALISINIZ !

Yukarıdaki login ekranında bir kullanıcı adı ve password girerek login olun.

( Eğer esc tuşuna basar veya Cancel butonuna basarsanız, networkün bir üyesi olmazsınız, ve Network Neighborhood içinde hiçbir şey göremezsiniz !)

 

2) Ağ komşularım'da bir sistemi görebilmek için;

O sistem üzerinde mutlaka bir paylaştırma yapılmış olmalı.

veya Bir disk veya dizin
Paylaşılmış bir yazıcı


Error: "Unable to Browse the Network"

Yukarıdaki hata ile karşılaşıyorsanız (login olduğunuz halde) öncelikle networkün düzgün çalıştığından emin olmalısınız :

Network protocol : Test Yöntemi:
NetBEUI or IPX:
TCP/IP
'NET DIAG' ile ağ kontrolü

Ping ile ağ kontrolü

Hardware test:

Ağ kartı test programları

Combo / Multi-Connector Board


Bu problem bazen bir  NT Domain Server login olduğunuz durumlarda da olabilir.
Bazen birkaç dakika bekledikten sonra, ağ komşularıma girmeyi tekrar denediğinizde (veya ağ komşularım açıkken F5 ile refresh ettiğinizde) sistem aniden görünür. Çünkü "Browse-Master" ın o sistemi tanıması biraz zaman alır (eğer beklemek istemiyorsanız find computer kullanabilirsiniz).

Bir windows95 networkünde tüm makinalar eşittir. Ama aslında değildir :) İnsanlar arasında da herzaman birisi patron olur. Microsoft Workgroup'un patronu da "Browse-Master" olan makinadır. Workgroup içinde sadece bir makina diğer tüm sistemler üzerindeki paylaşım bilgilerini tutar. Ve networke ağ komşuları içinden göz atmak istediğnizde, bilgisayarınız network ile ilgili bilgileri "Browse-Master" olan makinaya sorar.

Network üzerindeki kaynakları görmek istediğnizde, networkte en az bir makinaya "File and Print Sharing for Microsoft Networks" yüklü olmalı ve bir kaynağını paylaştırmış olmalı (disk veya printer). Çünkü ancak üzerinde paylaştırma yapılmış bir makina "Browse-Master" görevini yüklenebilir.

Bu hata, workgroup üzerinde bir "Browse-Master" atanmadığı anlarda çıkar. "Browse-Master" halen seçilmeye çalışılıyor olabilir.

"File and Print Sharing" özelliklerine baktığımızda :

"Browse-Master" ayarının "Automatic" te olduğunu görürüz.
Network üzerindeki makinalardan biri "Browse-Master" lık görevini üstlenir, ve diğer sistemler onu tanırlar. Ancak daha önceden tanımlı "Browse-Master" makinası bir şekilde ortadan kaybolursa (kapanırsa ve networkteki diğer makinalar açıldığında o henüz açılmamışsa) diğer makinalar yeni bir "Browse-Master" seçmeye çalışırlar.

Siz bir makinayı elle "Browse-Master" olarak tanımlayabilirsiniz (bu seçeneği enable yaparak). Bu sistem daima açık olmalıdır veya networkte en son kapanıp, ilk açılan makina olmalıdır. Tabii bu seçeneği diğer tüm makinalarda da disable etmelisiniz.

Aşağıdaki kurallara dikkat edin :
Bir Workgroup-Networkünde, sistemler aşağıdaki sıklıkta networkü kontrol eder :

Windows versionuÖncelik
Windows for Workgroups 3.11
Windows 95
Windows NT Workstation
Windows NT Server
Düşük
Orta
Yüksek
Çok Yüksek

"Browse-Master" seçimininde yüksek kontrol sıklığına sahip bir makina her zaman tercih edilmelidir.

Örnek : Eğer Windows95 ve Windows NT Workstations'ların olduğu bir Workgroup söz konusu ise, Windows NT Workstations BrowseMaster görevini üstleneceklerdir.

Örnek: Windows95 olduğu bir networkte, bir Windows NT Server açıldığı anda Browse-Master tekrar seçilir, bu olay NT server  Event-Log'da görülüyor :


Ve "Browse-Master" olan makinayı kapattığımızda ne oluyor ona bakalım.  NT4 Event-Log:


Yeni bir "Browse-Master" seçimine başlandı. Ancak bu seçim işlemi bitene kadar Network-Neighborhood'a erişilemeyecektir.

Bir Windows9x networkünde kimin Browse-Master olduğunu nasıl anlarız ?
Microsoft bunu iyi gizlemiş doğrusu, NetBEUI ve IPX protocollerinde bunu öğrenmenin bir yolunu bulamadım, ancak TCP/IP workgroup-networks ta aşağıdaki komut ile bir sistemin Browse-Master olup olmadığını anlayabiliyoruz :

nbtstat -a <computername>

Bu sistemin Browse-Master olduğunu gösteriyor : "__MSBROWSE__"

Daha fazla detaya Resource-Kit içinden erişelim :
Windows NT server'ınız varsa, Browse-master olayını WINS yükleyerek iptal edebilirsiniz.

Find Computer

Network Neighborhood içindeki liste henüz yenilenmemişse, Browse-Master'ın bunu yapmasını beklemelisiniz. Veya find computer'dan isimini bildiğiniz bir makinayı direkt olarak bulablirsiniz.

 


Bilgisayarın ismini girin ve "Find Now":


Eğer sistem açıksa, bulunacaktır. Sisteme çift tıklayınca da üzerindeki kaynakları göreceksiniz. Artık bir network sürücüsüne bağlanabilirsiniz.

Son Güncelleme: Pazar, 10 Eylül 2006 21:23