Yazdırma PDF Yazdır e-Posta
Perşembe, 09 Ağustos 2007 01:59
Makale İçeriği
Yazdırma
Sayfa 2
Sayfa 3
Tüm Sayfalar
Yazdırma işlemleri bir şirket networkünde çok sık yapılır. Çalışanlar yaptıkları işlere göre sürekli çıktı alırlar. Her çalışanın yazdırma gereksinimleri farklıdır. Bir muhasebe çalışanına nokta vuruşlu yazıcı gerekirken grafikere renkli lazer yazıcı gerekebilir. Bir network yöneticisi olarak görevimiz kullanıcılara gerekli olan yazıcı kullanımını sunmaktır. Yazdırma işlemleri dikkatlice yönetilmesi gereken önemli bir konudur.

Yazdırma işlemlerinin yönetimi, bütün yazıcıları ihtiyaçlara göre bir ya da bir kaç sunucu bilgisayara kurularak ve bu sunucu üzerinden kullanımlarını denetleyerek sağlanabilir.

Windows Server 2003 yazıcı yönetimi konusunda bize oldukça gelişmiş özellikler sunmaktadır. Bir network yöneticisi olarak, networkdeki kullanıcıların Windows Server 2003’e bağlı olan yazıcıları paylaştırarak en uygun şekilde kullanmalarını sağlamalıyız.

1. Yazdırma Bileşenleri

Yazıcı yönetimine başlamadan önce Windows Server 2003’ün yazdırma bileşenlerine bir göz atmamız gerekmektedir. Bu bileşenler:

 

·        Print Server : Yazıcıların bağlı olduğu ve bu yazıcılara erişimi denetleyen sunucu sistemi.

·        Print Device : Çıktıyı veren fiziksel yazıcı cihazı. İki farklı türü vardır.

o       Local Print Device : Print Server’ın bağlantı noktalarından birine (LPT, COM, USB gibi) bir kablo ile direkt bağlıdırlar.

o       Network-Interface Print Device : Print Server’a network aracılığı ile bağlanabilen Print Device’lar. Kendi network kartları ve network adresleri olmak zorundadır.

·        Printer : İşletim sistemi ile Print Device arasındaki yazılımsal arayüzdür. Printer yazdırılacak dökümanın Print Device’a ne zaman ve nasıl ulaştırılacağını belirler.

·        Printer Driver : Windows Server 2003’ün yazdırma komutlarını Print Device’ın anlayabileceği formata getirmek için kullandığı dosyalar. Her Print Device’ın Driver’ı farklıdır ve kullanılabilmesi için bu Driver’ın Print Server’a yüklü olması gerekir.

2. Yazıcı Yükleme

Yazıcılarımızı kullanabilmemiz ve diğer kullanıcılara sunabilmemiz için Driver’larını yüklememiz gerekmektadir. Yazıcı yükleme ve yönetim işlemlerini “Printers and Faxes” klasörünü kullanarak yaparız. Bu klasöre Start menüsündeki Settings’den ya da Control Panel’den ulaşabiliriz. Yazıcı yükleyebilmek ve yönetebilmek için “Administrators”, “Print Operators”, ya da “Server Operators” grubunun üyesi olmamız gerekir.

İzleyen başlıklar, farklı Print Device türlerini adım adım yükleme yollarını anlatmaktadır.

Local Print Device Yükleme

3.Adım : “Printers and Faxes” klasörünü yukarıda anlatılan yolu izleyerek açıyoruz. (Şekil 1)

 

Şekil 1


 

4.Adım : Pencerede görünen “Add Printers”a çift tıklıyoruz. Karşımıza çıkan sihirbazda “Next” düğmesine basarak yüklemek istediğimiz yazıcı türü sorulan ekrana geliyoruz.(Şekil 2). “Local printer attached to this computer” seçeneğini işaretliyoruz. Sonra “Next” düğmesine basıyoruz.

·        Local printer attached to this computer : Local Print Device ve Network Interface Print Device yüklemek için seçilir.

·        Automatically detect and install my Plug and Play printer : Bu seçenek işaretlenirse Print Server’a bağlı olan Print Device sistem tarafından algılanmaya calışılır. Yazıcı Local Print Device ise ve Plug and Play desteği varsa işaretlenir.

·        A network printer, or a printer attached to another computer : Networkdeki başka bir bilgisayara bağlı ve paylaştırılmış bir yazıcıyı kurmak için kullanılır. (Client bilgisayarlarda bu seçenek işaretlenir.)

 


Şekil 2

 

5.Adım : Bu ekranda (Şekil 3) yüklemek istediğimiz Print Device Local ise “Use the following port” seçeneğini işaretleyip, Print Device’ın bağlı olduğu Portu seçiyoruz. Eğer Network-Interface ise “Create a new port” seçeneğini işaretliyoruz.

 

Şekil 3

 

6.Adım : Printer Driver’ı kurmamızı sağlayan bu ekranda karşımıza iki liste çıkıyor. Bu listeleri kullanarak yüklemek istediğimiz Print Device’ın marka ve modelini seçip “Next” düğmesine basıyoruz..Eğer listede yoksa “Have Disk” düğmesine basıp yazıcı ile gelen Driver CD’sini kullanmamız gerekir. (Şekil 4)

 

Şekil 4

 

7.Adım : Printer için bir isim girmemiz gerekiyor. Windows otomatik olarak bir isim oluşturur ve genelde bu isim uygundur.

8. 

9.Adım : Bu ekranda (Şekil 5) “Do not share this printer” seçeneği yazıcıyı paylaştırmaz. “Share Name” ise paylaştırır ve bir paylaşım adı yazılmasını gerektirir. Bu isim network kullanıcıları tarafından kullanılacaktır.

 Şekil 5

 

10. Adım : Print Device’ın bina içindeki yerini yazabilmemiz için “Location”, Print Device hakkında açıklayıcı ya da kullanıcıların bilmesini istediğimiz bir bilgi yazabilmemiz için “Comment” kısmını kullanabiliriz. (Şekil 6)

 

Şekil 6

 

11. Adım : Yazıcının doğru çalıştığından emin olabilmemiz için test seçeneğidir. “Yes” işaretlenirse Windows Server 2003’ün standart bir test sayfası basılır.

 

12. Adım : Sihirbaza verdiğimiz cevapların özetini gösteren bir ekrandır. Bir yanlışlık varsa geri dönüp düzeltebiliriz. Yoksa “Finish” düğmesine basıp yükleme işini bitirebiliriz. Yükleme bittikten sonra “Printers and Faxes” klasöründe yüklediğimiz yazıcı görünür. (Şekil 7)

 

Şekil 7

 

Network-Interface Print Device Yükleme

Network-Interface Print Device yükleme işlemi ile Local Print Device yükleme işleminin ilk iki adımı aynıdır.

 

13. Adım : Burada “Create a new port” seçeneğini işaretleyip “Type of port”  kısmında “Standart TCP/IP Port”u seçip “Next” düğmesine basıyoruz. (Şekil 8)

 


Şekil 8

 

 

14. Adım : Karşımıza yeni bir sihirbaz çıkar. (Şekil 9). “Next” düğmesine basıp devam ediyoruz.

 

Şekil 9

 

15. Adım : Bu adım bize Print Device’ın IP adresini sormaktadır. (Şekil 10) Yazıp Next düğmesine basıyoruz.


 

Şekil 10

 

 

16. Adım : Bilgisayar önceki adımda belirttiğimiz IP adresini kontrol edip Print Device’ı bulmaya çalışır. Eğer bulamazsa bizim seçmemiz için bir liste sunar. (Şekil 11)

 


Şekil 11

 

 

Bulabilirse Print Device’ın network adaptörü ile ilgili kısa bir bilgi verir ve sihirbazı sonlandırmamızı ister. (Şekil 12)

 

Şekil 12

 

17. Adım : Bundan sonraki adımlar Local Print Device Yükleme başlığındaki 6.

Adım ve sonrası ile aynıdır.

 

 

Network Yazıcısı Yükleme

 

Network Yazıcısı bir Print Server’a kurulmuş ve paylaştırılmış yazıcıdır. Networkdeki client bilgisayarlar yazdırma işlemlerini Print Server’lar üzerindeki paylaştırılmış yazıcıları kullanarak gerçekleştirirler. Aşağıdaki adımlar Network Yazıcısı yükleme işlemini anlatmaktadır.

 

 

1.Adım : Yazıcı kurma sihirbazını çalıştırıp yönergeleri takip ediyoruz. Sorulduğunda “A network printer or a printer attached to another computer” seçeneğini işaretliyoruz ve devam ediyoruz. (Şekil 13)

 

Şekil 13

 

 

2.Adım : Karşımızdaki ekran network yazıcısının networkdeki yerini soruyor.      (Şekil 14)

·        Browse for a printer : Networkdeki Print Server’ları ve bunlara bağlı olan yazıcıları listeler.

·        Connect to this printer : Yazıcının network yolunu yazmamızı gerektirir.

·        Connect to a printer on the internet or on a home or office network : Paylaştırılmış yazıcıya bağlanabileceğimiz URL yazmamızı gerektirir.

 

“Browse for a printer” seçeneğini işaretliyoruz ve devam ediyoruz.

 

 

Şekil 14

 

3.Adım : Kullanmak istediğimiz Print Server’ı ve yazıcıyı seçiyoruz. (Şekil 15)

 

Şekil 15

 

 

4.Adım : Driver otomatik olarak Print Server’dan client bilgisayara yükleniyor. Son olarak sihirbazı sonlandırıyoruz

3. Printer Yönetimi

Bir networkde Print Device’lar genelde “Print Server” olarak belirlediğimiz bilgisayara kurulur ve bu bilgisayar üzerinden diğer kullanıcıların kullanımına sunulur. Bunun için yazıcılar paylaştırılır. Ancak networkdeki tüm Print Device’ların tüm kullanıcılar tarafından kullanılabilmesini istemeyiz. Bunun için paylaştırılmış olan yazıcıların izinlerini yönetmemiz gerekir. Bunun dışında yazıcının renk yönetimi, kullanacağı sayfa büyüklüğü gibi ayarları da yapılandırmamız gerekebilir. Yazıcı yönetmek için “Printers and Faxes” klasörüne girip yazıcıya sağ tıkladıktan sonra “Properties” komutunu vermemiz gerekir. Karşımıza çıkan penceredeki sekmeler:

 

 

·        General : Yazıcının adı, yeri, modeli gibi genel bilgiler verir ve bunları değiştirebilmemizi sağlar.

·        Sharing : Yazıcıyı paylaştırabilmemizi ya da paylaşımı kaldırabilmemizi sağlar. Bunun  dışında gerekiyorsa, başka Windows sürümleri için ek driver kurmamıza olanak sağlar.

·        Ports : Yazıcının bağlı olduğu bağlantı noktasını yönetmemizi sağlar.

·        Color Management : Baskı kalitesini arttırmak için renk yönetimi yapmamızı sağlar. Sadece renkli yazıcılarda kullanılır.

·        Device Settings : Yazıcı için kağıt besleme noktası belirlememizi sağlar.

·        Advanced : Yazıcının driver’ını güncelleyebilmemizi, etkin olduğu saatleri belirleyebilmemizi ve kuyruk ayarlarını yapılandırabilmemizi sağlar.

·        Security : Yazıcıyı kullanabilecek ve yönetebilecek kullanıcıları belirleyebilmemizi sağlar.

Yazıcı Paylaşımı ve İzinleri

 

Bir yazıcıyı networkdeki diğer kullanıcıların kullanabilmesi için paylaştırmak zorundayız. Yazıcı paylaştırma işlemini yazıcıyı kurarken ya da kurduktan sonra “Sharing” sekmesinden yapabiliriz. Kurulu bir yazıcıyı paylaştırmak ve izinlerini ayarlamak için:,

 

1.      Printer and Faxes klasörüne giriyoruz. Paylaştırmak istediğimiz yazıcıya sağ tıklayıp “Sharing” komutunu veriyoruz. Açılan pencerede: (Şekil 16)

 


Şekil 16

 

 

·        Do not share this printer : Paylaşımı kaldırır.

·        Share this printer : Yazıcıyı paylaşıma açar.

·        Share name : Yazıcı için paylaşım adı girebilmemizi sağlar. Bu isim yazıcının networkden erişirken görünen ismidir.

·        List in the directory : Yazıcıyı kullanıcıların daha rahat ulaşabilmeleri için “Active Directory” database’inde yayınlar.

·        Additioanal Drivers : Windows Server 2003 harici işletim sistemleri için ek driver kurabilmemizi sağlar.

·         

2.      Yazıcıyı paylaştırdıktan sonra “Security” Sekmesine gelip izinlerini ayarlamamız gerekir. Bu sekmede (Şekil 17) “Group or user names” kısmına izin vermek istediğimiz kullanıcı ve grupları ekleyip “Permissions” kısmından da seçili kullanıcı ya da grubun izinlerini belirleriz. Verilebilecek izinler:

 

Şekil 17

 

 

·        Print : Yazıcıya bağlanabilme ve yazdırabilme izni.

·        Manage Printers : Yazıcıyı paylaştırma, paylaşımı kaldırma, driver update etme gibi yönetimsel işleri yapabilme izni.

·        Manage Documents : Yazıcıya gönderilmiş yazdırma işlemlerini durdurma ya da iptal etme gibi işleri yapabilme izni.

 

Özgür ŞENERDOĞAN tarafından

Turkcenet.org için hazırlanmıştır.

08/2007

 

 

 

Son Güncelleme: Perşembe, 09 Ağustos 2007 02:26
 
Make Text Bigger Make Text Smaller Reset Text Size

Aktif Ziyaretçiler

Şu anda 15 konuk çevrimiçi

Üye Girişi

Bilgisayar ağları ve Windows Hakkında Bilgiler...